u1.jpg u2.jpg

SKWP - Olsztyn

Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 umożliwia kolejną transzę środków dla przedsiębiorstw. W ramach planowanych konkursów możliwe będzie dofinansowanie z różnych programów operacyjnych m.in. na:

Dotacje i pożyczki inwestycyjne:

 • działalność B+R przedsiębiorstw, współpraca biznesu z nauką i wdrożenie wyników prac B+R
 • fundusze na rozwój, nowoczesne maszyny i sprzęt produkcyjny
 • innowacje produktowe i procesowe, nowe modele biznesowe, technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności MŚP, internacjonalizacja
 • remont zabytkowych obiektów gospodarczych lub rewitalizacja innych obiektów zabytkowych na cele prowadzenia działalności gospodarczej związanej z odtwarzaniem gospodarczego dziedzictwa regionu
 • wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, inwestycje w wysokosprawne wytwarzanie energii
 • efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w MŚP, kompleksowa modernizacja energetyczna budynków

Projekty doradcze, szkoleniowe:

 • usługi rozwojowe dla przedsiębiorstw MŚP i ich pracowników
 • kompleksowe wsparcie osób dorosłych w podnoszeniu poziomu kompetencji i umiejętności zawodowych
 • rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych, wsparcie w podnoszeniu poziomu kompetencji i umiejętności: językowych, ICT i zarządzania projektem (planowania i osiągania celów)
 • aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia
 • rozwój samozatrudnienia, kompleksowe wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Konkursy w ramach w ramach środków UE ogłaszane są według ogłaszanych harmonogramów. Informacje dotyczące zasad oraz warunków otrzymania dotacji publikowane są na stronach internetowych programów operacyjnych. Pomoc w opracowaniu dokumentów aplikacyjnych:

www.WarmiaExpert.pl

Główna | Kursy | Konferencje | Seminaria | Szkolenia EFS | Studia | Koło Audytorów | Linki | Kontakt