u1.jpg u2.jpg

SKWP - Olsztyn

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Olsztynie we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu uruchamia dwu-semestralne:

STUDIA PODYPLOMOWE:

R A C H U N K O W O Ś Ć

Cele studiów :

  • Wzbogacanie wiedzy w zakresie najnowszych rozwiązań ewidencji finansowej i podatkowej.
  • Podnoszenie wiedzy zawodowej zarówno w zakresie osiągnięć teorii rachunkowości i podatków jak i umiejętności pragmatycznych.
  • Wypracowanie umiejętności aktywnego korzystania z aktów prawnych.

Uwaga:

UKOŃCZENIE STUDIÓW JEST JEDNYM Z WARUNKÓW PEŁNIENIA FUNKCJI GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W BUDŻECIE.


System sobotnio-niedzielny.
Cena za 2 semestry - 4.450,-
Wpisowe 60,- zł płatne na nasze konto:
PKO BP O/Olsztyn nr 68 1020 3541 0000 5902 0010 8902

Deodatkowe linki:

hr.jpg

Bliższych informacji udzielamy w siedzibie Stowarzyszenia Księgowych w Olsztynie, lub telefonicznie: 527-90-50, 527-90-60.

Główna | Kursy | Konferencje | Seminaria | Szkolenia EFS | Studia | Koło Audytorów | Linki | Kontakt