u1.jpg u2.jpg

SKWP - Olsztyn

Prowadzimy następujące kursy:

s4.jpg
 1. Podstawy rachunkowości z obsługą komputera.
 2. Modułowy dla samodzielnych księgowych bilansistów.
 3. Dla kandydatów na głównych księgowych.
 4. Kadry i płace.
 5. Rachunkowość budżetowa - kurs dla niezaawansowanych. - 36h
hr.jpg

Wszystkie kursy rozpoczynają się dwa razy w roku
Wiosną: II/IV
Jesienią: IX/X
Termin rozpoczęcia kursu ustalany jest po zebraniu grupy.
Przy osobistej odpłatności istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty.

hr.jpg

1. Podstawy rachunkowości z obsługą komputera.

(tytuł zawodowy - "Księgowy" - kod zawodu 331301)
certyfikat I stopnia

 • Celem kursu jest:
  Poznanie podstawowych zasad prowadzenia rachunkowości, przekazanie praktycznych umiejętności o funkcjonowaniu urządzeń księgowych.
 • Uczestnicy:
  Słuchaczami kursu mogą być osoby nieposiadające przygotowania i doświadczenia w księgowości. Wszyscy kandydaci na kurs powinni posiadać co najmniej średnie wykształcenie.
 • Absolwenci:
  Otrzymują podstawową wiedzę z zakresu ewidencji zdarzeń gospodarczych, sporządzania zestawienia obrotów i sald, rachunku zysków i strat, bilansu, ustalania wyniku finansowego, systemu finansowego, prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, podstawowych zasad obsługi komputera, zastosowania informatyki w pracach biurowych.
 • Czas trwania - 5 miesięcy (162 godziny).
  Wykłady odbywają się dwa razy w tygodniu od godziny 16.00 do 20.00
 • Termin rozpoczęcia: 8 października 2019r. godz. 16.00
 • Cena: 2 150 zł
hr.jpg
top

2. Modułowy dla samodzielnych księgowych bilansistów.

(tytuł zawodowy - "Specjalista d/s rachunkowości" - kod zawodu 241103)
certyfikat II stopnia

 • Celem kursu jest:
  Przygotowanie słuchacza do wykonywania zawodu księgowego na poziomie księgowego bilansisty w małej i średniej firmie.
 • Uczestnicy: osoby, które pracują lub zamierzają podjąć pracę w księgowości małej lub średniej firmy lub też przygotować się do pracy w księgowości dużego przedsiębiorstwa, pragnący usystematyzować i poszerzyć wiedzę zdobytą w toku praktyki zawodowej, absolwenci szkół wyższych i średnich.
 • W programie: 7 modułów obejmujących zagadnienia od strony rachunkowości, prawa podatkowego i gospodarczego, tj.:
  • wprowadzenie do rachunkowości,
  • środki pieniężne, rozrachunki, kapitały,
  • wynagrodzenia,
  • zapasy,
  • majątek trwały,
  • koszty i produkty,
  • wynik finansowy i zamknięcie ksiąg.
 • Czas trwania - około dziewięciu miesięcy (284 godzin).
  Wykłady odbywają się dwa razy w tygodniu od godziny 15.45 do 20.20
 • Termin rozpoczęcia: 30 września 2019r. (zajęcia w poniedziałki i czwartki)
 • Cena: 3 680 zł
hr.jpg
top

3. Dla kandydatów na głównych księgowych.

(tytuł zawodowy - "Główny księgowy" - kod zawodu 121101)
certyfikat III stopnia

 • Celem kursu jest:
  Przygotowanie osób znających rachunkowość no poziomie samodzielnego księgowego, zarówno od strony teoretycznej jak i w sposób praktyczny do pełnienia funkcji głównego księgowego w małym i średnim podmiocie gospodarczym.
 • Uczestnicy:
  Słuchaczami kursu mogą być wyłącznie osoby znające zagadnienia rachunkowości na poziomie samodzielnego księgowego. Wszyscy kandydaci na kurs powinni posiadać co najmniej średnie wykształcenie oraz trzyletni staż pracy w księgowości podmiotu gospodarczego.
 • Absolwenci otrzymują wiedzę z:
  Dziedziny rachunkowości ze szczególnym uwzględnieniem rachunkowości finansowej, sporządzania sprawozdania finansowego i rachunku zysków i strat, rachunku kosztów, finansów przedsiębiorstw do lepszego zrozumienia mechanizmów ekonomicznych wpływających na wynik finansowy;- zmian w obowiązującym systemie podatkowym.
 • Czas trwania - około 8 miesięcy (224 godziny)
  ykłady odbywają się dwa razy w tygodniu od godziny 16.00 do 20.00
 • Termin rozpoczęcia: jesień 2019r.
 • Cena: 3 200 zł
hr.jpg
top

4. Kadry i płace.

 • Celem kursu jest:
  Poznanie podstawowych zasad prowadzenia kadr w małej firmie.
 • Uczestnicy:
  Słuchaczami kursu mogą być osoby nie posiadające przygotowania i doświadczenia w zakresie kadr i płac. Wszyscy kandydaci na kurs powinni posiadać co najmniej średnie wykształcenie.
 • Absolwenci:
  Otrzymają podstawową wiedzę z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, zasad ustalania wynagrodzeń za pracę, podatku dochodowego od osób fizycznych, funduszu świadczeń socjalnych oraz PFRON.
 • Czas trwania - około dwóch miesięcy (85 godzin)
  Wykłady odbywają się dwa razy w tygodniu od godziny 16.00 do 20.00
 • Termin rozpoczęcia: wrzesień/październik 2019r.
 • Cena: 1 750 zł
hr.jpg
top

5. Rachunkowość budżetowa - kurs dla niezaawansowanych. - 36h

 • Termin rozpoczęcia: jesień 2019r.
 • Cena: 1 200 zł
 • Kurs przeznaczony jest dla słuchaczy, którzy posiadają wiedzę z rachunkowości na poziomie samodzielnego księgowego.
 • Program szkoleniawordicon.gif
hr.jpg
top
Główna | Kursy | Konferencje | Seminaria | Szkolenia EFS | Studia | Koło Audytorów | Linki | Kontakt