u1.jpg u2.jpg

SKWP - Olsztyn

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
Oddział Okręgowy w Olsztynie

ul. Kajki 10/12; 10-547 Olsztyn
tel./fax (089) 527-90-50, 527-90-60
NIP: 526-030-79-56
k-to PKO BP S.A. O/O Olsztyn 68 1020 3541 0000 5902 0010 8902
email:
hr.jpg
Wyświetl większą mapę hr.jpg

Napisz do nas:

Twój email:

Imię i Nazwisko:

Temat:

Wiadomość:


hr.jpg
  1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Oddział Okręgowy w Olsztynie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (Oddział) z siedzibą przy
    ul. Kajki 10/12, 10-547 Olsztyn e-mail: biuro@olsztyn.skwp.pl
  2. Przestrzeganie zasad ochrony danych w Oddziale nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych (IOD), z którym kontaktować się można pod adresem e-mail: iod.skwp@buiskwp.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu wysyłki informacji o aktualnych akcjach promocyjnych i aktualnej ofercie i nie będą udostępniane innym odbiorcom ani do państw trzecich.
  4. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych ( wyrażenie zgody ).
  5. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
  6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
  7. W przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
  8. Podanie danych osobowych jest warunkiem wysyłki treści marketingowych, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości informowania Pani/Pana o promocjach i aktualnej ofercie.
hr.jpg
Webmaster:
Główna | Kursy | Konferencje | Seminaria | Szkolenia EFS | Studia | Koło Audytorów | Linki | Kontakt