u1.jpg u2.jpg

SKWP - Olsztyn

Członowstwo w Stowarzyszeniu Księgowych


 • Rodzaje członkostwa:

  • Członek zwyczajny - obywatel polski, mający nieposzlakowaną opinię i pełną zdolność do czynności prawnych, wykonujący zawód księgowego lub inny pokrewny związany z rachunkowością. Do grona członków zaliczeni mogą być również: studenci, uczniowie kierunków finanse i rachunkowość oraz dziedzin pokrewnych.

  • Członek wspierający - osoba prawna, lub inna jednostka niemająca osobowości prawnej, zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje poparcie finansowe dla Stowarzyszenia i zostanie przyjęta do Stowarzyszenia, na podstawie złożonej przez nią pisemnej deklaracji.

 • Przywileje członków:

  • Możliwość skorzystania z bezpłatnych konsultacji w sprawach natury rachunkowej, podatkowej, rozliczeń z budżetem lub kadr.

  • Bezpłatne odczyty w Klubie Księgowego na tematy związane z: rachunkowością, podatkami, rozliczeniami z budżetem lub kadrami.

 • Jak zostać członkiem Stowarzyszenia Księgowych?

  Aby zostać członkiem Stowarzyszenia należy wypełnić deklarację członkowską, odpowiednią do rodzaju członkostwa. Wypełnioną i podpisaną należy przesłać na adres Stowarzyszenia. Należy również uiścić wpisowe w wysokości 10 zł oraz roczną składkę członkowską, która wynosi odpowiednio - dla członków zwyczajnych - 50 zł; dla członków wspierających - 200 zł.


Główna | Kursy | Konferencje | Seminaria | Szkolenia EFS | Studia | Koło Audytorów | Linki | Kontakt